Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób Yourloveaffair.com („Yourloveaffair.com”, „my”, „nas” lub „nasz”) gromadzi, chroni i wykorzystuje dane osobowe („Dane osobowe”), które Ty („ Użytkownik ”,„ Ty ”lub„ Twój ”) może udostępniać w witrynie Yourloveaffair.com i dowolnych jej produktach lub usługach (łącznie„ Witryna ”lub„ Usługi ”). Opisuje także dostępne opcje dotyczące korzystania z danych osobowych użytkownika oraz sposoby uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizacji. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy.

Zbieranie danych osobowych

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz podczas tworzenia konta, publikowania treści, dokonywania zakupów, wypełniania wszelkich formularzy online w Witrynie. W razie potrzeby informacje te mogą obejmować adres e-mail, imię i nazwisko lub inne dane osobowe. Możesz nie podawać nam pewnych informacji, ale możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą się z nami skontaktować.

Zbieranie danych nieosobowych

Gdy odwiedzasz Witrynę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę. Dane te mogą obejmować takie informacje, jak adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa odwiedzana przed wejściem na naszą stronę internetową, strony naszej witryny, które odwiedzasz, czas spędzony na te strony, informacje, których szukasz w naszej Witrynie, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Zarządzanie danymi osobowymi

Jesteś w stanie uzyskać dostęp, dodawać, aktualizować i usuwać niektóre Dane osobowe na Twój temat. Informacje, które możesz przeglądać, aktualizować i usuwać, mogą ulec zmianie wraz ze zmianą Witryny lub Usług. Podczas aktualizacji informacji możemy jednak przechowywać kopię niezweryfikowanych informacji w naszej dokumentacji. Niektóre informacje mogą pozostać w naszych prywatnych rejestrach po usunięciu takich informacji z konta. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane w razie potrzeby w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów. Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące lub zawierające Twoje Dane osobowe po ich aktualizacji lub usunięciu, ale nie w sposób, który umożliwiłby Ci osobistą identyfikację. Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych informacji

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane do spersonalizowania Twojego doświadczenia; ulepszyć naszą stronę internetową; poprawić obsługę klienta i odpowiadać na zapytania i e-maile naszych klientów; przetwarzać transakcje; wysyłać biuletyny; wysyłać powiadomienia e-mail, takie jak przypomnienia hasła, aktualizacje itp .; uruchomić i obsługiwać naszą Witrynę i Usługi. Zebrane Informacje nieosobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z Witryny. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możemy przetwarzać związane z Tobą dane osobowe, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków: (i) wyraziłeś zgodę na co najmniej jeden konkretny cel. Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy przetwarzać informacje, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych; (ii) Dostarczenie informacji jest konieczne do wykonania umowy z tobą i / lub do wszelkich zobowiązań przedumownych; (ii) Przetwarzanie jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega; (iv) Przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) Przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W każdym razie chętnie wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, aw szczególności to, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Przesyłanie i przechowywanie informacji

W zależności od lokalizacji przesyłanie danych może obejmować przesyłanie i przechowywanie informacji w kraju innym niż twój. Masz prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub utworzonej przez co najmniej dwa kraje, takie jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas w celu ochrony twoich informacji. Jeśli nastąpi takie przeniesienie, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub pytając nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Prawa użytkowników

Możesz skorzystać z niektórych praw dotyczących przetwarzanych przez nas informacji. W szczególności masz prawo wykonać następujące czynności: (i) masz prawo wycofać zgodę, jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich informacji; (ii) masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich informacji, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przez nas przetwarzane, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię informacji poddawanych przetwarzaniu; (iv) masz prawo zweryfikować dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) masz prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich informacji, w takim przypadku nie będziemy przetwarzać twoich informacji w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) masz prawo, w pewnych okolicznościach, do usunięcia od nas danych osobowych; (vii) masz prawo do otrzymywania informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. To postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, umowy, której jesteś częścią, lub na podstawie zobowiązań przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając uzasadnienie związane z twoją szczególną sytuacją w celu uzasadnienia sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Prośby te mogą być wykonane bezpłatnie i zostaną rozpatrzone przez Właściciela jak najwcześniej i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Fakturowanie i płatności

Korzystamy z zewnętrznych procesorów płatności, aby pomóc nam w bezpiecznym przetwarzaniu informacji o płatności. Wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie przetwarzające dane podlega ich polityce prywatności, która może, ale nie musi, obejmować ochrony prywatności tak ochronnej, jak niniejsza Polityka prywatności. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności.

Dostawcy produktów i usług

Możemy zawrzeć umowę z innymi firmami na dostarczenie określonych produktów i usług. Tacy usługodawcy nie są upoważnieni do wykorzystywania lub ujawniania informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub do przestrzegania wymogów prawnych. Możemy udostępniać Dane osobowe do tych celów wyłącznie podmiotom zewnętrznym, których polityka prywatności jest zgodna z naszymi lub którzy zgadzają się przestrzegać naszych zasad w odniesieniu do danych osobowych Nasi usługodawcy otrzymują informacje potrzebne im do wykonywania wyznaczonych funkcji, a my nie upoważniają ich do wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych do własnych celów marketingowych lub innych celów.

Prywatność dzieci

Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli masz poniżej 13 lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki, instruując ich dzieci, aby nigdy nie podawały Danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi bez ich zgody. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam Dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi, skontaktuj się z nami. Musisz mieć co najmniej 16 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w twoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić twojemu rodzicowi lub opiekunowi na to w twoim imieniu).

Biuletyny

Oferujemy biuletyny elektroniczne, które możesz dobrowolnie subskrybować w dowolnym momencie. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub e-maili marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych e-mailach lub kontaktując się z nami. Będziesz jednak nadal otrzymywać niezbędne e-maile transakcyjne.

Ciasteczka

Witryna wykorzystuje pliki „cookie”, aby spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która je Ci wydała. Możemy wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji do celów statystycznych w celu obsługi naszej witryny i usług. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Witryny i Usług. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i jak nimi zarządzać, odwiedź internetcookies.org

Oprócz korzystania z plików cookie i powiązanych technologii, jak opisano powyżej, możemy również zezwolić niektórym firmom zewnętrznym na pomoc w dostosowywaniu reklam, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkowników oraz w gromadzeniu i wykorzystywaniu innych danych na temat działań użytkowników w Witrynie. Firmy te mogą wyświetlać reklamy, które mogą również umieszczać pliki cookie i w inny sposób śledzić zachowania użytkowników.

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Nie śledź, która sygnalizuje odwiedzanym witrynom, że nie chcesz, aby śledzono Twoją aktywność online. Śledzenie nie jest tym samym, co wykorzystywanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. Do tych celów śledzenie odnosi się do zbierania danych osobowych od klientów, którzy korzystają lub odwiedzają stronę internetową lub usługę online, gdy przemieszczają się po różnych witrynach w miarę upływu czasu. Nasza strona internetowa nie śledzi odwiedzających w czasie i na stronach internetowych osób trzecich. Jednak niektóre witryny stron trzecich mogą śledzić twoje działania związane z przeglądaniem, gdy podają ci treści, co pozwala im dostosować to, co ci przedstawiają.

Reklama

Możemy wyświetlać reklamy online oraz udostępniać zbiorcze i nieidentyfikujące informacje o naszych klientach, które zbieramy w procesie rejestracji lub poprzez ankiety i promocje online z niektórymi reklamodawcami. Nie udostępniamy reklamodawcom danych osobowych klientów. W niektórych przypadkach możemy wykorzystać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje w celu dostarczenia dostosowanych reklam docelowym odbiorcom.

Partnerzy

Możemy ujawnić informacje o Tobie naszym podmiotom stowarzyszonym w celu zaoferowania Ci powiązanych lub dodatkowych produktów i usług. Wszelkie informacje dotyczące Ciebie, które udostępniamy naszym podmiotom stowarzyszonym, będą przetwarzane przez podmioty stowarzyszone zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności w takich witrynach internetowych lub firmach trzecich. Zachęcamy do bycia świadomym, gdy opuszczasz naszą Witrynę i do przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności każdej witryny, która może gromadzić Dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje podawane na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronione przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych osobowych w ramach ich kontroli i opieki. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego, chociaż staramy się chronić Twoje Dane osobowe, potwierdzasz, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) bezpieczeństwo, integralność i prywatność wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą Witryną nie może być zagwarantowana; oraz (iii) pomimo wszelkich starań wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub manipulowane w tranzycie przez osobę trzecią.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo strony internetowej zostało naruszone lub dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do podejmować racjonalnie odpowiednie środki, w tym między innymi dochodzenie i sprawozdawczość, a także powiadamianie organów ścigania i współpracę z nimi. W przypadku naruszenia ochrony danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko szkody dla użytkownika w wyniku naruszenia lub jeśli zawiadomienie jest wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie w Witrynie, wyślemy Ci wiadomość e-mail.

Informacje prawne

Ujawnimy wszelkie informacje, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, takie jak postępowanie sądowe lub podobny proces prawny, a gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, badaj oszustwa lub odpowiedz na żądanie rządu. W przypadku przejścia przez firmę, takiego jak połączenie lub przejęcie przez inną firmę, lub sprzedaż całości lub części jej aktywów, konto użytkownika i dane osobowe prawdopodobnie znajdą się wśród przeniesionych aktywów.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki dotyczącej Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po takich zmianach będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie zmiany.

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Politykę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki, skontaktuj się z nami.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 12 marca 2021 r

Yourloveaffair.com

Witryna polecana przez redaktora
Swipe Affair
Randki Recenzje witryny
Ocena 4,5
Serwis randkowy dostępny w wielu różnych krajach.
Ocena 2,3
Dobrze, jeśli chcesz mieć swobodną zabawę z ludźmi w Twojej okolicy.
Ocena 4,0
Be2.com jest w pełni zoptymalizowany, używając swojego oprogramowania do wyszukiwania preferowanych dopasowań.
Ocena 2,8
Musisz być płatnym członkiem, aby oglądać albumy w profilach.
Ocena 5,0
Swipe-Affair.com jest obecnie bez wątpienia najlepszym portalem randkowym.