Zasady i warunki

Niniejsze warunki („Warunki”, „Umowa”) stanowią umowę między Yourloveaffair.com („Yourloveaffair.com”, „nas”, „my” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub "Twój"). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania z witryny Yourloveaffair.com oraz wszelkich jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Konta i członkostwo

Jeśli zakładasz konto w Serwisie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach konta i wszelkie inne działania podejmowane w związku z tym. Możemy monitorować i przeglądać nowe konta, zanim zalogujesz się i zaczniesz korzystać z naszych Usług. Podanie fałszywych informacji kontaktowych dowolnego rodzaju może skutkować zamknięciem konta. Musisz natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu swojego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania z Twojej strony, w tym za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań. Możemy zawiesić, wyłączyć lub usunąć Twoje konto (lub dowolną jego część), jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub że Twoje postępowanie lub treść mogą zaszkodzić naszej reputacji i dobrej woli. Jeśli usuniemy Twoje konto z powyższych powodów, nie możesz ponownie zarejestrować się w naszych Usługach. Możemy zablokować Twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby zapobiec dalszej rejestracji.

Treść użytkownika

Nie jesteśmy właścicielami żadnych danych, informacji ani materiałów („Treści”), które przesyłasz w Witrynie w trakcie korzystania z Usługi. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność, stosowność i własność intelektualną lub prawo do korzystania z wszystkich przesłanych Treści. Możemy monitorować i przeglądać Treści w Witrynie przesłane lub utworzone za pomocą naszych Usług przez Ciebie. O ile użytkownik wyraźnie nie wyraził na to zgody, korzystanie z Witryny nie daje nam licencji na używanie, reprodukowanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie Treści utworzonych przez Ciebie lub przechowywanych na Twoim koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub w innych podobnych celach. Udzielasz nam jednak pozwolenia na dostęp, kopiowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, ponowne formatowanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści z Twojego konta użytkownika wyłącznie w zakresie wymaganym w celu świadczenia Ci Usług. Bez ograniczania któregokolwiek z tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo, choć nie jest to obowiązek, według naszego wyłącznego uznania, odmówić lub usunąć dowolną Treść, która według naszej uzasadnionej opinii narusza którąkolwiek z naszych zasad lub jest w jakikolwiek sposób szkodliwa lub budzące zastrzeżenia.

Fakturowanie i płatności

Wszystkie opłaty lub prowizje zostaną uiszczone na swoje konto zgodnie z opłatami, prowizjami i warunkami rozliczeniowymi obowiązującymi w momencie, gdy opłata lub prowizja jest należna i płatna. Jeśli naszym zdaniem zakup stanowi transakcję obarczoną wysokim ryzykiem, będziemy wymagać od Ciebie dostarczenia kopii ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez rząd oraz ewentualnie kopii aktualnego wyciągu z konta bankowego dla użytej karty kredytowej lub debetowej. do zakupu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany produktów i cen produktów w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie również prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia.

Dokładność informacji

Czasami w Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, dostępności, promocji i ofert. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Witrynie lub jakiejkolwiek powiązanej Usługi są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) . Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania ani wyjaśniania informacji w Witrynie, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Witrynie nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Witrynie lub jakiejkolwiek powiązanej Usługi zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Usługi stron trzecich

Jeśli zdecydujesz się włączyć, uzyskać dostęp lub korzystać z usług stron trzecich, pamiętaj, że Twój dostęp i korzystanie z takich innych usług podlega wyłącznie warunkom takich innych usług, a my nie popieramy, nie ponosimy odpowiedzialności za i nie składać żadnych oświadczeń co do żadnego aspektu takich innych usług, w tym między innymi ich zawartości lub sposobu, w jaki obsługują one dane (w tym Twoje dane), ani żadnych interakcji między Tobą a dostawcą takich innych usług. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec review-dating.com w odniesieniu do takich innych usług. review-dating.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z włączeniem, dostępem lub korzystaniem z takich innych usług, ani za poleganie na praktykach prywatności, procesach bezpieczeństwa danych lub innych zasadach takich innych usług. Może być konieczne zarejestrowanie się lub zalogowanie się do takich innych usług na odpowiednich stronach internetowych. Włączając jakiekolwiek inne usługi, wyraźnie zezwalasz review-dating.com na ujawnianie twoich danych, jeśli jest to konieczne, aby ułatwić korzystanie lub włączenie takiej innej usługi.

Kopie zapasowe

Wykonujemy regularne kopie zapasowe Witryny i Treści i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletność i dokładność tych kopii zapasowych. W przypadku awarii sprzętu lub utraty danych automatycznie przywrócimy kopie zapasowe, aby zminimalizować wpływ i przestoje.

Reklamy

Podczas korzystania z Witryny możesz prowadzić korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów prezentujących ich towary lub usługi za pośrednictwem Witryny. Wszelkie takie działania i wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką działalnością mają miejsce wyłącznie między Tobą a odpowiednią stroną trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, zobowiązań ani odpowiedzialności za taką korespondencję, zakupy lub promocje między Tobą a jakąkolwiek taką stroną trzecią.

Linki do innych stron internetowych

Chociaż ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, nie sugerujemy, bezpośrednio ani pośrednio, żadnego zatwierdzenia, stowarzyszenia, sponsorowania, poparcia lub powiązania z jakąkolwiek połączoną witryną, chyba że wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. Niektóre łącza w Witrynie mogą być „linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeśli klikniesz link i kupisz przedmiot, review-dating.com otrzyma prowizję partnerską. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę i nie gwarantujemy ofert żadnych firm lub osób fizycznych ani zawartości ich witryn internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych stron trzecich. Należy dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z dowolnej witryny internetowej, do której uzyskujesz dostęp za pośrednictwem łącza z tej witryny. Łączenie z innymi witrynami zewnętrznymi odbywa się na własne ryzyko.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu opublikowania zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, zgadzasz się na związanie niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do nich dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy, skontaktuj się z nami.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 12 marca 2021 r

Yourloveaffair.com

Witryna polecana przez redaktora
Swipe Affair
Randki Recenzje witryny
Ocena 4,5
Serwis randkowy dostępny w wielu różnych krajach.
Ocena 2,3
Dobrze, jeśli chcesz mieć swobodną zabawę z ludźmi w Twojej okolicy.
Ocena 4,0
Be2.com jest w pełni zoptymalizowany, używając swojego oprogramowania do wyszukiwania preferowanych dopasowań.
Ocena 2,8
Musisz być płatnym członkiem, aby oglądać albumy w profilach.
Ocena 5,0
Swipe-Affair.com jest obecnie bez wątpienia najlepszym portalem randkowym.