Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy ("Policy") beskriver hur Yourloveaffair.com ("Yourloveaffair.com", "vi", "oss" eller "vår") samlar in, skyddar och använder den personliga identifierbara informationen ("Personlig information") du (" Användare "," du "eller" din ") kan tillhandahålla på Yourloveaffair.com webbplats och någon av dess produkter eller tjänster (tillsammans" Webbplats "eller" Tjänster "). Den beskriver också de tillgängliga alternativen för din användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera denna information. Denna policy gäller inte praxis för företag som vi inte äger eller kontrollerar eller för individer som vi inte använder eller förvaltar.

Insamling av personlig information

Vi tar emot och lagrar all information du medvetet tillhandahåller oss när du skapar ett konto, publicerar innehåll, gör ett köp, fyller alla onlineformulär på webbplatsen. Vid behov kan denna information inkludera din e-postadress, namn eller annan personlig information. Du kan välja att inte ge oss viss information, men då kanske du inte kan dra nytta av några av webbplatsens funktioner. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatoriska är välkomna att kontakta oss.

Insamling av icke-personlig information

När du besöker webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Denna information kan innehålla information som din enhets IP-adress, webbläsartyp och -version, operativsystemtyp och -version, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till vår webbplats, sidor på vår webbplats du besöker, den tid du använt på dessa sidor, information du söker på vår webbplats, åtkomsttider och datum och annan statistik.

Hantera personlig information

Du kan komma åt, lägga till, uppdatera och ta bort viss personlig information om dig. Informationen du kan visa, uppdatera och ta bort kan ändras när webbplatsen eller tjänsterna ändras. När du uppdaterar information kan vi dock hålla en kopia av den obehandlade informationen i våra poster. Viss information kan finnas kvar i våra privata poster efter att du raderat sådan information från ditt konto. Vi kommer att behålla och använda din information vid behov för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi kan använda alla aggregerade uppgifter som härrör från eller införliva din personliga information efter att du har uppdaterat eller raderat den, men inte på ett sätt som identifierar dig personligen. När lagringsperioden har löpt ut ska personlig information raderas. Därför kan inte rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet verkställas efter det att lagringsperioden har löpt ut.

Användning och bearbetning av insamlad information

All information som vi samlar in från dig kan användas för att anpassa din upplevelse; förbättra vår webbplats; förbättra kundservice och svara på frågor och e-post från våra kunder; processtransaktioner; skicka nyhetsbrev; skicka e-postmeddelanden som lösenordpåminnelser, uppdateringar osv. köra och driva vår webbplats och tjänster. Icke-personlig information som samlas in används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om användning av webbplatsen. Denna statistiska information samlas inte på annat sätt på ett sådant sätt att det identifierar någon speciell användare av systemet.

Vi kan behandla personlig information relaterad till dig om något av följande gäller: (i) Du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika syften. Observera att enligt vissa lagstiftningar kan vi tillåta att behandla information tills du gör invändningar mot sådan behandling (genom att välja bort), utan att behöva lita på samtycke eller något annat av följande rättsliga grunder nedan. Detta gäller dock inte när behandlingen av personlig information omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning. (ii) Tillhandahållande av information är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig och / eller för eventuella förpliktelser från avtalet. (ii) Behandling är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som du är föremål för; (iv) Behandling är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av en officiell myndighet som ligger till oss. (v) Bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part. Hur som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och särskilt om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som krävs för att ingå ett avtal.

Informationsöverföring och lagring

Beroende på din plats kan dataöverföringar innebära att du överför och lagrar din information i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att lära dig om den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som regleras av folkrätten eller inrättats av två eller flera länder, till exempel FN, och om säkerhetsåtgärder som vidtagits av oss för att skydda din information. Om någon sådan överföring äger rum kan du ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga oss med informationen i kontaktavsnittet.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter angående din information som behandlas av oss. I synnerhet har du rätt att göra följande: (i) du har rätt att dra tillbaka samtycke där du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av din information; (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen utförs på annan rättslig grund än samtycke; (iii) du har rätt att lära dig om information behandlas av oss, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av informationen som behandlas; (iv) du har rätt att verifiera riktigheten i din information och begära att den ska uppdateras eller korrigeras; (v) du har rätt, under vissa omständigheter, att begränsa behandlingen av din information, i vilket fall kommer vi inte behandla din information för något annat syfte än att lagra den; (vi) du har rätt, under vissa omständigheter, att få radering av din personliga information från oss; (vii) du har rätt att ta emot din information i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få den överförd till en annan controller utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att din information behandlas på automatiserade sätt och att behandlingen bygger på ditt samtycke, på ett avtal som du är en del av eller på förhandskontrakt.

Rätten att invända mot behandling

Om personlig information behandlas av allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som är ägnat till oss eller för de legitima intressen som vi förfogar över, kan du göra invändningar mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund som är relaterad till din specifika situation för att motivera invändning. Du måste veta att om din personliga information behandlas för direkt marknadsföringsändamål, kan du dock invända mot den behandlingen när som helst utan att motivera något. För att lära dig om vi behandlar personlig information för direkt marknadsföringsändamål kan du hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla begäranden om utövande av användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktinformationen i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas gratis och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Fakturering och betalningar

Vi använder tredjeparts betalningsprocessorer för att hjälpa oss att behandla din betalningsinformation säkert. Sådan tredjeparts processors användning av din personliga information styrs av deras respektive sekretesspolicy som kan eller inte kan innehålla integritetsskydd lika skyddande som denna sekretesspolicy. Vi föreslår att du granskar deras respektive sekretesspolicy.

Produkt- och tjänsteleverantörer

Vi kan komma att ingå avtal med andra företag för att tillhandahålla vissa produkter och tjänster. Dessa tjänsteleverantörer är inte behöriga att använda eller avslöja informationen förutom vid behov för att utföra tjänster för våra räkning eller uppfylla lagkrav. Vi får dela personlig information för dessa ändamål endast med tredjeparter vars integritetspolicy är förenlig med vår eller som samtycker till att följa vår policy med avseende på personlig information Våra tjänsteleverantörer får den information de behöver för att utföra sina utsedda funktioner, och vi tillåta dem inte att använda eller avslöja personlig information för sin egen marknadsföring eller andra ändamål.

Barns integritet

Vi samlar inte medvetet personlig information från barn under 13 år. Om du är under 13 år, skicka inte någon personlig information via vår webbplats eller tjänst. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och hjälpa till med att upprätthålla denna policy genom att instruera sina barn att aldrig ge personlig information via vår webbplats eller tjänst utan deras tillstånd. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personlig information till oss via vår webbplats eller tjänst, vänligen kontakta oss. Du måste också vara minst 16 år för att godkänna behandlingen av dina personuppgifter i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta din förälder eller vårdnadshavare att göra det på dina vägnar).

nyhetsbrev

Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du frivilligt kan prenumerera när som helst. Du kan välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden genom att följa anvisningarna för avbokning som ingår i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss. Du kommer dock att fortsätta att få viktiga transaktionsmeddelanden.

Småkakor

Webbplatsen använder "cookies" för att anpassa din online-upplevelse. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies tilldelas unikt till dig och kan bara läsas av en webbserver i domänen som utfärdade cookien till dig. Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att driva vår webbplats och tjänster. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avslå cookies om du föredrar. Om du väljer att avslå cookies kanske du inte kan uppleva funktionerna på webbplatsen och tjänsterna. Besök internetcookies.org för att lära dig mer om kakor och hur du hanterar dem

Förutom att använda cookies och relaterad teknik som beskrivits ovan, kan vi också tillåta vissa tredjepartsföretag att hjälpa oss att skräddarsy reklam som vi tror kan vara av intresse för användare och att samla in och använda annan information om användaraktiviteter på webbplatsen. Dessa företag kan leverera annonser som också kan placera kakor och på annat sätt spåra användarnas beteende.

Spåra inte signaler

Vissa webbläsare har en funktion som inte spårar som signalerar till webbplatser du besöker att du inte vill spåra din onlineaktivitet. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla information i samband med en webbplats. I dessa syften avser spårning att samla in personlig identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de rör sig över olika webbplatser över tid. Vår webbplats spårar inte sina besökare över tid och på tredje parts webbplatser. Vissa tredjepartswebbplatser kan dock hålla reda på dina surfaktiviteter när de ger dig innehåll, vilket gör att de kan skräddarsy det de presenterar för dig.

Annons

Vi kan visa onlineannonser och vi kan dela sammanlagd och icke-identifierande information om våra kunder som vi samlar in genom registreringsprocessen eller genom onlineundersökningar och kampanjer med vissa annonsörer. Vi delar inte personlig identifierbar information om enskilda kunder med annonsörer. I vissa fall kan vi använda denna sammanlagda och icke-identifierande information för att leverera skräddarsydda annonser till den avsedda publiken.

Affiliates

Vi kan avslöja information om dig till våra dotterbolag i syfte att kunna erbjuda dig relaterade eller ytterligare produkter och tjänster. All information om dig som vi tillhandahåller våra dotterbolag kommer att behandlas av dessa dotterbolag i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Observera att vi inte ansvarar för sekretesspraxis på sådana andra webbplatser eller tredje parter. Vi uppmuntrar dig att vara medveten när du lämnar vår webbplats och läsa integritetsförklaringarna på varje webbplats som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet

Vi säkerställer information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring och utlämnande av personlig information i dess kontroll och vårdnad. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlöst nätverk kan dock garanteras. Därför, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, erkänner du att (i) det finns säkerhets- och integritetsbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll; (ii) säkerhet, integritet och integritet för all information och data som utbyts mellan dig och vår webbplats kan inte garanteras; och (iii) all sådan information och data kan ses eller manipuleras i transit av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

Dataintrång

I händelse av att vi blir medvetna om att säkerheten på webbplatsen har äventyrats eller användarnas personlig information har lämnats ut till oberoende tredje parter som ett resultat av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, förbehåller vi oss rätten att vidta rimligt lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda individer om vi anser att det finns en rimlig risk för användaren till följd av överträdelsen eller om annat krävs enligt lag. När vi gör det skickar vi ett meddelande på webbplatsen, skickar ett e-postmeddelande till dig.

Juridisk avslöjande

Vi kommer att avslöja all information som vi samlar in, använder eller tar emot om det krävs eller tillåts enligt lag, till exempel för att följa en stämning eller liknande rättslig process, och när vi tror i god tro att avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en regeringsbegäran. I händelse av att vi genomgår en affärsövergång, till exempel en fusion eller förvärv av ett annat företag, eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar, kommer ditt användarkonto och personuppgifter sannolikt att vara bland de överförda tillgångarna.

Ändringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna policy som rör webbplatsen eller tjänsterna, effektiv vid publicering av en uppdaterad version av denna policy på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar.

Godkännande av denna policy

Du erkänner att du har läst denna policy och samtycker till alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster samtycker du till att vara bunden av denna policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna policy har du inte behörighet att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna policy, vänligen kontakta oss.

Detta dokument uppdaterades senast den 12 mars 2021

Yourloveaffair.com

Editor Rekommenderad webbplats
Svep Affair
Dating webbplats recensioner
4,5 betyg
En datingsida som finns i ett antal olika länder.
2,3 betyg
Bra om du vill ha roligt med människor i ditt område.
4,0 betyg
Be2.com är helt optimerad och använder sin mjukvara för att hitta önskade matchningar.
2,8 betyg
Du måste vara en betald medlem för att titta på album i profiler.
5,0 betyg
Swipe-Affair.com är utan tvekan den bästa datingsidan just nu.