Voorwaarden

Deze voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen Yourloveaffair.com ("Yourloveaffair.com", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw"). Deze overeenkomst zet de algemene voorwaarden uiteen van uw gebruik van de Yourloveaffair.com website en al haar producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Accounts en lidmaatschap

Als u een account op de website aanmaakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en onze Services kunt gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van enige schade als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u enige bepaling van deze overeenkomst heeft geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill zou schaden. Als we uw account om de bovenstaande redenen verwijderen, mag u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Gebruikersinhoud

We bezitten geen gegevens, informatie of materiaal ("Inhoud") die u tijdens het gebruik van de Service op de Website indient. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectueel eigendom of recht op gebruik van alle ingediende inhoud. We kunnen inhoud op de website controleren en beoordelen die door u is ingediend of gemaakt met onze services. Tenzij specifiek toegestaan door u, geeft uw gebruik van de website ons niet de licentie om de inhoud die u hebt gemaakt of die in uw gebruikersaccount is opgeslagen voor commerciële, marketing- of soortgelijke doeleinden te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te verspreiden. Maar u geeft ons toestemming om de inhoud van uw gebruikersaccount uitsluitend te openen, kopiëren, distribueren, opslaan, verzenden, opnieuw formatteren, weergeven en uit te voeren voor zover nodig om u de diensten te leveren. Zonder een van deze verklaringen of garanties te beperken, hebben we het recht, maar niet de verplichting, om, naar eigen goeddunken, inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar onze redelijke mening, een van onze beleidsregels schendt of op enige manier schadelijk is of aanstootgevend.

Facturering en betalingen

U betaalt alle vergoedingen of toeslagen op uw account in overeenstemming met de vergoedingen, toeslagen en factureringsvoorwaarden die van kracht waren op het moment dat een vergoeding of heffing verschuldigd en betaalbaar is. Als, naar ons oordeel, uw aankoop een transactie met een hoog risico vormt, zullen we van u verlangen dat u ons een kopie van uw geldige door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekt, en mogelijk een kopie van een recent bankafschrift voor de gebruikte creditcard of betaalpas voor de aankoop. We behouden ons het recht voor om producten en productprijzen op elk moment te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder hetzelfde klantenaccount zijn geplaatst, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

Nauwkeurigheid van informatie

Af en toe kan er informatie op de website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid, promoties en aanbiedingen. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie op de website of op een gerelateerde service op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft ingediend) . We zijn niet verplicht om informatie op de website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum op de website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie op de website of op een gerelateerde service is gewijzigd of bijgewerkt.

Services van derden

Als u besluit om services van derden in te schakelen, te openen of te gebruiken, moet u er rekening mee houden dat uw toegang tot en gebruik van dergelijke andere services uitsluitend wordt beheerst door de voorwaarden van dergelijke andere services, en we onderschrijven deze niet, zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor en doe geen uitspraken over enig aspect van dergelijke andere diensten, inclusief maar niet beperkt tot hun inhoud of de manier waarop ze met gegevens omgaan (inclusief uw gegevens) of enige interactie tussen u en de aanbieder van dergelijke andere diensten. U doet onherroepelijk afstand van elke claim tegen review-dating.com met betrekking tot dergelijke andere services. review-dating.com is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met uw inschakeling, toegang of gebruik van dergelijke andere diensten, of uw vertrouwen in de privacypraktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of ander beleid van dergelijke andere diensten. Mogelijk moet u zich registreren voor of inloggen op dergelijke andere services op hun respectieve websites. Door andere services in te schakelen, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan review-dating.com om uw gegevens vrij te geven als dat nodig is om het gebruik of de activering van een dergelijke andere service te vergemakkelijken.

Back-ups

We maken regelmatig back-ups van de website en inhoud en zullen ons best doen om de volledigheid en nauwkeurigheid van deze back-ups te garanderen. In het geval van een hardwarestoring of gegevensverlies zullen we automatisch back-ups herstellen om de impact en downtime te minimaliseren.

Advertenties

Tijdens het gebruik van de website kunt u correspondentie aangaan of deelnemen aan promoties van adverteerders of sponsors die hun goederen of diensten via de website tonen. Dergelijke activiteiten en alle voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke activiteiten zijn uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij. We zijn niet aansprakelijk, verplicht of verantwoordelijk voor dergelijke correspondentie, aankoop of promotie tussen u en een dergelijke derde partij.

Links naar andere websites

Hoewel deze website kan linken naar andere websites, impliceren we niet, direct of indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gelinkte website, tenzij specifiek hierin vermeld. Sommige links op de website kunnen "affiliate links" zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een item koopt, review-dating.com een partnercommissie ontvangt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren en we bieden geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link vanaf deze website zorgvuldig door te nemen. Het linken naar andere off-site websites is op eigen risico.

Wijzigingen en wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst of het beleid met betrekking tot de website of services op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze overeenkomst op de website. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen vormt uw toestemming voor dergelijke wijzigingen.

Acceptatie van deze voorwaarden

U erkent dat u deze overeenkomst heeft gelezen en akkoord gaat met al zijn voorwaarden. Door de website of zijn diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de website en de services ervan te gebruiken of te openen.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze overeenkomst.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2021

Yourloveaffair.com

Editor aanbevolen site
Swipe Affair
Dating Site Reviews
4,5 beoordeling
Een datingsite die beschikbaar is in een aantal verschillende landen.
2,3 beoordeling
Goed als je wat ongedwongen plezier wilt hebben met mensen in jouw omgeving.
4,0 beoordeling
Be2.com is volledig geoptimaliseerd en gebruikt zijn software om voorkeursmatches te vinden.
2,8 beoordeling
Je moet een betaald lid zijn om albums op profielen te bekijken.
5,0 beoordeling
Swipe-Affair.com is ongetwijfeld de beste datingsite die er momenteel is.